DUNCHAMB

Vuonna 1941 perustettu DLR Chamber edistää liiketoimintalähtöisyyttä DLR:n läänissä. Yhteistyössä Irlannin kauppakamariverkoston kanssa DLR toimii yritysten edunvalvojana lobbaamalla mm. hallitusta ja muista keskeisiä sidosryhmiä yritysten kannalta tärkeissä poliittisissa kysymyksissä.

Visio

Verkostoitua ja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa yritysten kasvun ja kestävän tulevaisuuden edistämiseksi sekä eri liiketoiminta-alojen vahvuuksien hyödyntämiseksi. Visiona on olla johtava, tehokasta edunvalvontaa yrityksille tarjoava järjestö, joka tarjoaa mahdollisuuksia jäsenten liiketoiminnan kasvattamiseen.

Missio

Dun Laoghaire Rathdown läänin suurimpana yritysverkostona DLR Chambersin tehtävänä on toimia alueen liike-elämän äänenä ja positiivisen liiketoimintaympäristön kehittäjänä. Tämä tapahtuu työskentelemällä keskeisten sidosryhmien kanssa niin paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Arvot

DLR Chamber perustetiin vuonna 1941 omistajaohjaukseen ja eettisiin liiketoiminta-arvoihin pohjautuen. Tätä perusarvojen edistämistä ja jalkauttamista jäsenyritysten keskuuteen DLR jatkaa kaikessa toiminnassaan.

DLR:n perusarvoja ovat:

  • rehellisyys
  • kestävyys
  • inkluusio
  • tukiyhteistyö
  • riippumattomuus

Dun Laoghaire Rathdown Chamber of Commerce,
Avoca House, 8 Marine Road, Dun Laoghaire, Co Dublin. A96X8Y6.
Tel. 35312845066;
email: info@dlrchamber.ie

Website: https://www.dlrchamber.ie/
Twitter: https://twitter.com/DLRCO_Chamber
Facebook: https://www.facebook.com/DLRChamber/
Instagram: https://www.instagram.com/dlrco_chamber/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dun-laoghaire-rathdown-chamber/

Hankekumppanit