TAG

Talent Garden (TAG) on suurin eurooppalainen digitalisaation ja tekniikan ammattilaisten verkosto. Teknologiayhteisössä on yli 4500 jäsentä, 3800 opiskelijaa, 110 yrityskumppania (pk-yritykset: 7%, startupit: 69% Freelancerit: 18% ja yritykset: 6%) ja 1200 koodaukseen ja robotiikkaan koulutettua lasta. Missiona on luoda yhteisöllisiä kampuksia digitaalisten ja teknisten kykyjen kasvattamiseksi ja yhdistämiseksi maailmanlaajuisesti. TAGin ympäri vuorokauden avoinna olevat coworking-tilat (kampukset) tarjoavat digitalisaation ja tekniikan ammattilaisille perustan liiketoiminnan kasvattamiseen. Tällä hetkellä TAGillä on 18 kampusta kahdeksassa Euroopan maassa ja tiimissä on yli 150 työntekijää. TAG pyrkii ylläpitämään ja tukemaan eurooppalaista innovaatiokulttuuria mm. koulutusten, tapahtumien, hackathonien ja tiedon levittämisen keinoin yhteistyössä Euroopan eri alojen avainyritysten ja yliopistojen kanssa.

Email: info@talentgarden.com
Website: https://talentgarden.org
Facebook: https://www.facebook.com/talentgarden
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/talent-garden
Twitter: https://twitter.com/TalentGardenen
Instagram: https://www.instagram.com/talentgarden

Hankekumppanit