Equality, Diversity, Inclusion For improving
the qualitY of Management EDUcation

Projekti

Hankkeessa käsitellään johtamiskoulutuksen osaamisvajetta EDI (equality, diversity, inclusion) eli tasa-arvo, monimuotoisuus ja osallistamisosaamisen osalta (jatkossa EDI). Näitä taitoja tarvitaan yhä enemmän monitahoisessa ja muuttuvassa yhteiskunnassa. Hanke kehittää johtamistaidon opiskelijoiden ja yritysjohtajien (erityisesti pk-yritykset) EDI-osaamista ja monialaisia taitoja. Tavoitteena on vastata yhteiskunnalliseen muutokseen kehittämällä osaamisen arviointia, koulutustarjontaa, validointia ja osaamisen tunnustamista.